TJEK.NET

Tjek.net er en gruppe af web-steder med netopgaver til evaluering og repetition på folkeskole-niveau.

Web-stederne indeholder emneopdelte trænings- og testopgaver samt tværgående testopgaver, som i layout og indhold ligner de digitale afgangsprøver og nationale tests.

Et godt værktøj til evaluering og repetition i den daglige undervisning.

Lærere slipper for rettearbejde, og statistiksiderne giver hurtigt og let overblik over besvarede testopgaver og resultater.

Opgaverne er bl.a. grupperet efter hvilke områder de dækker i de nye Forenklede Fælles Mål.

Der sker en løbende ajourføring af opgaverne, og der er altid et eller flere helt aktuelle opgavesæt.

Se mere på de enkelte web-steder:


Store opgave-samlinger - kræver abonnement
(dog enkelte gratis eksempel-opgave-sæt):

Fysik-Kemi-Tjek

Biologi-Tjek

Geografi-Tjek

Natur-Teknologi-Tjek


Mindre opgave-samlinger - gratis indtil videre:

Dansk-Tjek

Matematik-Tjek

 

Copyright © JH Software ApS