TJEK.NET

Persondata-frit abonnement

For skoler / kommuner som ikke ønsker at indgå en databehandleraftale med os, tilbyder vi et "persondata-frit" abonnement.

Med et "persondata-frit" abonnement får en skoles lærere og elever, uden at vi behandler eller opbevarer nogen former for persondata på dem, adgang til vores opgavesæt (både træning- og test-) - men IKKE til de øvrige funktioner der normalt følger med (statistik, beskeder, etc.).

Specifikt adskiller et "persondata-frit" abonnement sig fra et normalt abonnement ved at:

 • Det registreres ikke, og lærere kan ikke se, hvilke opgavesæt (test- og træning-) elever har lavet.
 • Elevers test-resultater registreres ikke i vores system - hvoraf følger:
  • Ingen test-resultat-statistikker for elever eller hold - hverken som websider eller .csv format.
  • Hvis en lærer ønsker at vide hvordan en elev klarede sig i en test, skal eleven fysisk vise læreren skærmen med test-resultatet (% rigtige) eller evt. tage et "screen shot" og sende dette til læreren (e-mail, intranet, eget besked-system, etc.).
 • Elever kan ikke se en liste med "åbne" test-opgavesæt på vores websted. I stedet skal læreren enten:
  • Sende eleverne et link (som webstedet genererer når testen åbnes).
  • eller, give eleverne en selvvalgt kode (f.eks. ved at skrive denne på tavlen), som eleverne så skal taste ind for at starte testen.
 • Elever kan ikke se hvilke trænings-opgaver de tidligere har besvaret (lille tjek-mærke i rød cirkel i opgave-listen).
 • Der kan ikke sendes beskeder fra lærere til elever på vores websted.
 • Det registreres ikke hvornår / hvor fra elever lærere og elever logger ind, og lærere kan derfor ikke se en liste med dette for hver elev.
 • Lærere / elever kan ikke tilknytte et andet login (Google, Facebook, Microsoft).
 • Kræver at skolen bruger Uni-Login.

Venligst kontakt os for at høre nærmere / bestille et "persondata-frit" abonnement.

Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2019
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2019 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.