TJEK.NET

OBS: Denne side omhandler et nyt koncept som forventes at være klar i efteråret 2019
Konceptet er ikke færdigudviklet og kan blive ændret betydeligt inden udgivelse

Abonnement uden data?

Når man bestiller et tjek.net abonnement kan man vælge "med data" eller "uden data". Altså om vi (JH Software) skal behandle og opbevare person-data for skolens brugere (navne, hold-tilknytning, elevers test-besvarelser, mv.) på vores server eller ej.

Hvad er fordelene ved at vælge "uden data"?

1) Det er billigere (fordi vores server skal lave mindre / opbevare færre data, og fordi vi ikke skal rode med databehandleraftaler).
2) Der er IKKE behov for en databehandleraftale.

Kan lærere stadig se elevers test-resultater og -besvarelser - "uden data"?

Ja.

Med et "uden data" abonnement, behandles person-data (inkl. test-resultater og -besvarelser) udelukkende i lærerens/elevernes browsere på deres egen computer/enhed og kommer ikke i nærheden af os eller vores server.

Når læreren åbner et test-opgavesæt for elever, skal han/hun derfor angive hvordan og evt. hvor test-resultater og besvarelser skal gemmes.

Her kan vælges enten:
a) At der produceres en PDF-fil med resultatet, som eleven så selv skal sende til læreren, eller
b) At besvarelserne automatisk gemmes til lærerens cloud-tjeneste konto (vi understøtter p.t. Microsoft OneDrive, Google Drev, Apples iCloud og DropBox)

Vælger man (a) får læreren ingen opsummerede statistikker, men dog et rettet resultat for hver besvarelse.

Vælger man (b), får læreren adgang til opsummerede statistikker og at se den enkelte elevs besvarelse mv. ligesom i et klassisk "med data" abonnement. For at vise disse statistikker og de individuelle besvarelser, "snakker" lærerens browser direkte med cloud-tjenesten hvor test-besvarelserne er gemt, og danner statistikkerne ud fra disse. Statistik-siderne fungerer i denne sammenhæng som en selvstændig "app" uafhængigt af vores server.

Vi har valgt denne model bl.a. fordi vi ved at lærere på rigtig mange skoler allerede har adgang til enten Microsoft's Office 365 eller Google's G Suite (begge er gratis for skoler) - og hver af disse tjenester inkluderer "cloud-tjenester" - hhv. "Microsoft OneDrive" og "Google Drev". Typisk har kommunen eller skolen også allerede en databehandleraftale med Microsoft og/eller Google.

Sammenligning af abonnement "med data" (klassisk) og "uden data":

  Med data Uden data
- Lærere slipper for rettearbejde.
- Adgang til samtlige test- og trænings-opgavesæt.
- Login med UNI-Login
- Login med Microsoft-konto / Goolgle-konto / Facebook-konto
Ja
Behov for databehandleraftale mellem skole/kommune og JH Software Ja Nej
Lærere og elever færdes anonymt på vores websted - også efter login (login bruges kun til at fastslå skole-tilknytning samt lærer/elev-rolle) Nej Ja
Behandling af elevers test-besvarelser og øvrige person-data På JH Software's server Kun i browser på lærers / elevs computer / enhed
Opbevaring af elevers test-besvarelser og øvrige person-data På JH Software's server Evt. i lærers cloud-tjeneste konto (Microsoft OneDrive, Google Drev, Apples iCloud, DropBox)
Statistiksider giver lærere hurtigt og let overblik over besvarede test-opgaver og resultater Ja Ja, hvis besvarelser gemmes til cloud-tjeneste
Elev-navne og -klassetilknytninger hentes automatisk fra UNI-Login / STIL (hvis der bruges UNI-Login og skolen godkender dataaftale) Ja Nej
Lærere skal informere elever om åbne test-opgavesæt ved at give dem et link Ikke nødvendigt Se næste Ja
Elever kan se en liste med åbne test-opgavesæt på vores websted Ja Nej
Elever kan se en liste med egne test-resultater Ja Nej
En lærer kan se elevernes test-resultater for tests som en anden lærer har åbnet Ja, hvis lærer har adgang til hold Kun hvis lærerne deler cloud-tjeneste konto
Lærere kan sende beskeder til elever på vores websted Ja Nej
Det registreres hvilke trænings-opgavesæt elever besvarer og hvornår, og lærere kan se en liste med dette for hver elev Ja Nej
Det registreres hvornår og hvor fra elever logger ind, og lærere kan se en liste med dette for hver elev Ja Nej
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2019
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2019 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.